Skip to main content

Estimados amigos, queremos informaros que ya no quedan plazas para nuestra formación éste curso. Y os agradecemos el interés por participar, haremos una lista de espera para que que tengáis prioridad el curso que viene. Por otro lado os recomendamos éste postgrado para los diplomados y licenciados!!

Postgrau en Teatreteràpia

Titol: Postgrau en Tècniques teatrals aplicades a la intervenció psicoterapèutica
Hores: 12 crèdits ECTS
Tipus: presencial a Barcelona
Diploma: Curs de Postgrau Tècniques teatrals aplicades a la intervenció psicoterapèutica, atorgat per la Fundació Universitat de Girona
Dirigit a: Diplomats i llicenciats de l’àmbit de la psicologia, l’educació, la salut, les ciències socials i l’art
Dates: del 27 d’octubre de 2012 al 8 de juny de 2013
Horaris: Un dissabte al mes, de 10 a 14 hores i de 15.30 a 18.30 hores

Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella a Barcelona

….
Programa

Models teòrics i pràctics

 1. Models teòrics de la Teatreteràpia segons un enfocament integrat de Psicologia i Teatre. La integració: que és?, per què es necessita? Models integradors. Història de la Teatreteràpia. Factors terapèutics del teatre: dramatització, improvisació, distancia estètica, catarsi, memòria afectiva, el joc de papers o rol playing, el “com si”, joc,creativitat i espontaneïtat, l’ex ternalització i reestructuració cognitiva.
 2. Art i psicologia. Psicologia de la creativitat en Teatreteràpia. Models psicològics, socials, psicosocials i integradors sobre la terapeuticitat de la creativitat. Definicions de creativitat i procés creativo-terapèutic. Estudis sobre la creativitat humana. Aplicacions teòricopràctiques: elaboració d’intervencions en àmbits individuals i comunitaris per desenvolupar les capacitats creatives dels usuaris.
 3. Counseling i psicologia de la comunicació en Teatreteràpia.
 4. Psicologia evolutiva en Teatreteràpia: coneixements sobre la funció simbòlica en els individus des de la primera infància fins a l’edat adulta. Aplicacions pràctiques: ús de l’expressió teatral i gràfica (dibuix) per expressar el funcionament del client/pacient

Models teòrics teatrals en Teatreteràpia:

 1. Antropologia i conceptes psicològics
 1. Antropologia i Teatreteràpia: La funció del teatre com a eina terapèutica en les societats al llarg dels segles fins a l’actualitat. Història del teatre.
 2. Psicopatologia: trastorns de personalitat, avaluació, diagnòstic i intervenció teatreterapèutica.
 3. Tècniques utilitzades en Teatreteràpia: ús dels diferents llenguatges artístics: improvisacions teatrals, desenvolupament de l’imaginari, representacions dramàtiques, treball sobre el còmic i el clown, sobre el cos, el moviment i la dansa, la veu, l’escriptura creativa, la relaxació i el training autògen, sobre les faules, els mites i les arts gràfiques.

Procés terapèutic

 1. Dissenyar un vestit del client/pacient adequat al context d’intervenció. La demanda i la seva anàlisi. El problema i el funcionament del client.
 2. Preparació i acomodació del setting.
 3. Projectació d’intervencions preventives i rehabilitatòries en els diferents àmbits. Disseny del procés terapèutic segons els contextos d’intervenció (avaluació, diagnòstic i pla de tractament): Els àmbits poden ser terapèutics, educatius, centres de salut (hospitals, centres de dia, geriàtrics, oncològics), socials i comunitats amb risc d’exclusió social, centres penitenciaris, situacions d’urgència (terratrèmols, inundacions) i centres lúdics.

Habilitats integrals del terapeuta

 1. Les habilitats bàsiques terapèutiques, l’ús del counseling i el teatre com a eines facilitadores de la comunicació i de la resolució creativa dels problemes.
 2. L’estil personal del terapeuta, el seu cicle vital i treball sobre les seves dificultats a l’hora de fer teràpia.
 3. Seminaris vivencials
Direcció

Monia Presta. Psicòloga clínica. Terapeuta sexual i de parella a Quantum, centre de psicoteràpia i formació, a Barcelona. Teatreterapeuta i arteterapeuta per l’Acadèmia Europea d’Art-teràpies Expressives (Roma). Diplomada en Teatre al Centro Teatrale Sperimentale per la Universitat d’Urbino (Itàlia). Postgrau en Teràpia Sexual (UB) i Postgrau en Teràpia de Parella (UB). Autora del llibre “Apláudete a ti mismo. Superar los obstáculos a través de las artesterapias”. Ha treballat com a actriu en “L’ombra de Lear” de Wiliam Shakespeare amb la direcciò de Quim Dalmau. Ha treballat com a actriu a les companyies I commedianti Teatro Potabile i Teatro CUST (Italia) i per al Teatro Stabile de Pescara.

Coordinació

Elena Crespi. (Iesp) Psicòloga. Subdirectora i coordinadora de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Postgrau de Salut Sexual i Reproductiva (UdL). Màster en Teràpia sexual i de parella (UB). Postgrau en Teràpia de parella (UdG). Postgrau en Psicoteràpia Integradora (UdG). Postgrau en Teràpia breu estratègica (UdG). Col·laboradora habitual de diferents mitjans de comunicació.
 

Ma Esperança González Álvarez. Llicenciada en Psicologia i Filosofia per la Universitat de Barcelona. Responsable de programes pilot Barcelona Activa amb implantació de metodologies teatreterapèutiques en projectes d’inserció laboral per a adolescents pel CIRE (Centro de iniciativas por la Reinserción). Responsable de programes teatreterapèutics (Pla Jove, Jóvenes en los Barrios, programas NOA) amb diferents grups de persones en situació de risc d’exclusió social (Barcelona). Responsable del programa “Psicologia-Teatre” al centre educatiu de menors Oriol Badia (Justícia Juvenil). Teatreterapeuta al projecte Teatro-Dentro a la presó de Quatre Camins, programa Grundtvig, en col·laboració amb la Comunitat Europea (països participants: Itàlia, França, Alemanya i Espanya).

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb el treball d’anàlisi de casos i històries clíniques aportades pels diferents professionals que intervenen en el curs. Així mateix, i per tal que l’alumnat pugui adquirir determinades habilitats, necessàries per a assolir els objectius d’aprenentatge d’aquest curs, es duran a terme sessions de dramatització i de role playing per tal que els alumnes puguin millorar les seves capacitats.

 • Tutories: D’altra banda els alumnes comptaran amb hores de tutoria per part de professors del curs per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com del treball a dur a terme.
 • Supervisió: Per tal de poder fer una anàlisi acurada de diversos tipus d’intervencions, així com per donar suport a les activitats que portin a terme els alumnes en la seva vida professional, s’habilitarà una espai de supervisió, que consistirà en 7 sessions de 2 hores cadascuna, repartides al llarg del curs.
 • Teràpia formativa: Els alumnes hauran de realitzar 10 hores de teràpia individual formativa, a càrrec dels professionals de l’Institut, a fi i efecte de que puguin posar-se en la posició del client, i de que puguin beneficiar-se d’una teràpia que té com a finalitat ajudar-los a treballar, en privat i confidencialment, alguns aspectes personals, cara a millorar les seves competències clíniques. L’import d’aquesta activitat està inclòs en la matrícula del curs.
 • Treball final: Per superar el curs caldrà dissenyar un projecte d’intervenció sobre aspectes relacionats amb el contingut del curs. Aquest treball pot ser un projecte real a portar a terme, o pot ser un projecte simulat. En ambdós casos, es valorarà la creativitat i la rigorositat metodològica.
Professorat
 • Daniel Borrell Giró. Psicòleg. Postgrau en Art-teràpia per la Universitat de Girona. Formació en Anàlisi Transaccional, expert en comunicació eficaç i resolució de conflictes. Expert en Art-teràpia al programa de rehabilitació de la Unitat de Psicología de la Clínica del Dolor a l’Hospital Universitari Trias i Pujol (Badalona). Membre del Grup de Treball de Dolor Crònic del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Professor del Màster en teràpia sexual i de parella a la Universitat de Barcelona (UB). Fundador de l’Espai de Psicoteràpia Quantum a Barcelona i Vilafranca del Penedès
 • Araceli Bruch Pla. Llicenciada en Història de l’Art (UB), ha estudiat Art Dramàtic i Filologia Catalana. Actriu, directora i dramaturga, forma les companyies Bruixes de dol (1979) Teatre del temps (1989) i La Filumena (1994). Ha desenvolupat iniciatives artístiques per impulsar textos i estètiques de gènere, com la creació de la Companyia Bruixes de Dol (1979) i els tres Cicles de Cartografies del desig (1997-1998-2001) – el darrer seleccionat per la U.E., com a Programa Europeu “Cultura 2000”. Com a escriptora és autora de les obres teatrals: Re-clams (Entreacte 1997), traduïda a l’anglès, Re-call, dins A female Scene. (Five Leaves-2007); Escac i Mat (Arola 2005) i Àlbums de Comiat (ArtTetral 2007) entre d’altres i de les dramatúrgies La sala de les nines, sobre narracions de Rodoreda (1979), (Assaig de Teatre-2001) i de La nit de carnaval de Katharina Blum (1988), sobre la novel·la de H. Bölh. Professora de dicció i locució, i de tècniques artístiques aplicades, imparteix cursos i seminaris des de 1983. Actualment és membre del Consell de Dones de Barcelona en representació de l’associació Teatre Dona de la qual forma part des de la seva fundació el 1984.
 • Laura Galimberti. Psicoterapeuta (acreditada por la FEAP). Membre del Network Europeu de Teràpia Breu Estratègica i Sistèmica. Màster en Teràpia Cognitivo-Social (UB), Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB), Professora del Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB). Membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Breu. Coordinadora i professora del Postgrau en Teràpia Breu estratègica (UDG i IESP)
 • Ma Esperança González Álvarez. Llicenciada en Psicologia i Filosofia per la Universitat de Barcelona. Responsable de programes pilot Barcelona Activa amb implantació de metodologies teatreterapèutiques en projectes d’inserció laboral per a adolescents pel CIRE (Centro de iniciativas por la Reinserción). Responsable de programes teatreterapèutics (Pla Jove, Jóvenes en los Barrios, programas NOA) amb diferents grups de persones en situació de risc d’exclusió social (Barcelona). Responsable del programa “Psicologia-Teatre” al centre educatiu de menors Oriol Badia (Justícia Juvenil). Teatreterapeuta al projecte Teatro-Dentro a la presó de Quatre Camins, programa Grundtvig, en col·laboració amb la Comunitat Europea (països participants: Itàlia, França, Alemanya i Espanya).
 • Aurora Leal García. Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Investigadora de construcció de sistemes de símbols i signes de la nostra cultura. Utiltiza diferents sistemes de simbolització (teatre i dibuix) com a mitjà d’expressió d’estats interns (representacions mentals sòcio-afectives i temes de gènere). Investigadora dels sistemes simbòlics en la població infantil, adolescent i adulta.
 • Thomas Louvat: Llicenciat en Teatre a l‘Institut d’Estudis Teatrals de la Universitat de Paris-Sorbonne Nouvelle. Teatreterapeuta i coordinador del projecte Teatro Dentro- Barcelona (producció artística en contextos de reclusió i formació de la població presa i dels agents del sistema penitenciari a través del teatre, la fotografia i el cinema). Especialista en Antropologia teatral i Història del Teatre. Coordinador d’un treball d’investigació sobre l’ús del teatreteràpia en contexts socials extrems. Professor de cursos de formació per a professionals que treballen amb poblacions en dificultat social (Espanya, Argentina, Paraguai, Costa Rica, El Salvador i Colòmbia).
 • Assun Planas. Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Especialització de veu per l’Institut del Teatre (Barcelona). Professora de Commedia del arte i risoteràpia a l’Institut del Teatre de Barcelona (cursos 2006-2007-2008). Professora de veu a l’Escola de Teatre El Timbal. Professora d’interpretació a l’Escola de Teatre el Galliner de Girona (2009).. Professora de veu al sindicat de periodistes. Actualment duu a terme el Doctorat d’arts escèniques per la Universitat Autònoma de Barcelona i exerceix com a actriu en cinema, teatre i televisió.
 • Monia Presta. Psicòloga clínica. Terapeuta sexual i de parella a Quantum, centre de psicoteràpia i formació, a Barcelona. Teatreterapeuta i arteterapeuta per l’Acadèmia Europea d’Art-teràpies Expressives (Roma). Diplomada en Teatre al Centro Teatrale Sperimentale per la Universitat d’Urbino (Itàlia). Postgrau en Teràpia Sexual (UB) i Postgrau en Teràpia de Parella (UB). Autora del llibre “Apláudete a ti mismo. Superar los obstáculos a través de las artesterapias”. Ha treballat com a actriu en “L’ombra de Lear” de Wiliam Shakespeare amb la direcciò de Quim Dalmau. Ha treballat com a actriu a les companyies I commedianti Teatro Potabile i Teatro CUST (Italia) i per al Teatro Stabile de Pescara.
Preu

2.100 Euros (Es pot sol·licitar el pagament fraccionat). Inclou una assegurança d’accidents. NO inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG

Inscripció

La inscripció cal fer-la a través de la web de la Fundació Universitat de Girona, oberta a partir de l’1 de juny.

Pots realitzar la teva inscripció en el següent enllaç:

http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7571/curs-de-postgrau-en-tecniques-teatrals-aplicades-a-la-intervencio-psicoterapeutica.html

Documentació
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 2 Fotografies mida carnet
Més informació

Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
C/ València, 300, ent 2
08009 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
formacio@iesp.cat

El teatro

Author El teatro

Mª Laura Fernández e Isabel Montero son las autoras del libro: "El teatro como oportunidad". Un enfoque del teatro terapéutico desde la Gestalt y otras corrientes humanistas. Trabajan en el Institut Gestalt de Barcelona, con "Teatro y Gestalt".

More posts by El teatro

Leave a Reply